Kiểm soát tất cả các mức độ âm lượng trực tiếp trong chỉ Một Widget

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
21 thg 7, 2015
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
500.000+

App APKs

Ứng dụng Best Volume Widget

Best Volume Widget is home screen widget, that allow you to control all volume levels directly in only One Widget.


Installation:
* Long press on home screen, or press menu and then Add. Tap on Widgets. Select Best Volume Widget. Press Add Widget button.

Usage:
* To change Volume type press volume label
* To adjust Volume level press plus or minus button

* Alarm - adjust alarm volume
* Alerts - adjust alerts volume
* Media - adjust media volume
* Ringer - adjust ringer volume
* System - adjust system volume
* Call - adjust voice call volume


We reserve the right to anonymously track and report a user's activity inside of this application.
Đọc thêm