Bitmoji là emoji cá nhân bạn. Sử dụng trong Snapchat và mọi nơi nào bạn chat!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Cập nhật
1 thg 8, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100.000.000+

App APKs

Bitmoji APP

Bitmoji là emoji cá nhân của riêng bạn.

• Tạo một avatar hoạt hình biểu cảm
• Chọn từ một thư viện sticker khổng lồ – tất cả dành cho BẠN
• Sử dụng Bitmoji trong Snapchat và bất cứ nơi nào bạn chat

Sử dụng Bitmoji trong Snapchat mở khóa Friendmoji - Bitmojis 2 người dành cho bạn và bạn bè của bạn!
Đọc thêm