BOI Mobile APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt BOI Mobile APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo BOI Mobile.apk vào LDPlayer.

Cài đặt BOI Mobile APK trên Android

  1. Nhấn vào BOI Mobile.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm