BPLazio Web APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt BPLazio Web APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo BPLazio Web.apk vào LDPlayer.

Cài đặt BPLazio Web APK trên Android

  1. Nhấn vào BPLazio Web.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm