BQ ON APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

💻 Cài đặt BQ ON APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo BQ ON.apk vào LDPlayer.

📱 Cài đặt BQ ON APK trên Android

  1. Nhấn vào BQ ON.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm