Ứng dụng BRIGHT FUTURE COACHING luyện thi

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
25 thg 5, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
10+

BRIGHT FUTURE COACHING APP

Nhận kết quả học tập được cá nhân hóa cho mọi người. Phân tích hiệu suất chuyên sâu, nơi bạn có thể biết điểm mạnh và điểm yếu của mình, xếp hạng toàn Ấn Độ, xếp hạng tiểu bang của bạn, v.v. Bạn cũng sẽ có một gia sư ảo, người hoàn toàn tận tâm để phát huy những điều tốt nhất trong bạn. Nó sẽ ưu tiên các khái niệm, chương, chủ đề và câu hỏi của bạn thông qua học máy. Chỉ có được trải nghiệm học tập sáng tạo này trong Chuỗi bài kiểm tra COACHING TƯƠNG LAI TƯƠNG LAI!!
Đọc thêm