Expedia (Hệ thống quản lý báo động Cafe24) Giải thích Expedia là một ứng dụng cho thông báo công cộng cafe24.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
1 thg 6, 2020
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000+

App APKs

CAMS - cafe24 APP

Expedia (Hệ thống quản lý báo động Cafe24)

Mô tả

Expedia là một ứng dụng cho các thông báo trong quán cafe24.

Hệ thống quản lý báo động Cafe24 (Expedia) là gì?

Expedia là dịch vụ thông báo di động được sử dụng trong cafe24 là dịch vụ báo thức di động có thể nhận báo thức mọi lúc, mọi nơi bằng điện thoại thông minh khi thực hiện các tác vụ khác nhau cần thông báo. Kiểm tra thông báo bằng cách đăng ký kênh nơi thông báo bạn muốn xem được công bố.


-Hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản phần mềm nhóm.
-Khi kết nối lần đầu tiên, bạn phải thực hiện bước xác thực tài khoản nhóm.
-Bạn có thể tạo một kênh để xuất bản thông báo.
-Bạn có thể tạo một kênh riêng để liên lạc.
-Có thể đưa ra thông báo cho kênh Expedia thông qua dịch vụ báo động của Cafe24.
Đọc thêm