Đừng để Cát thoát khỏi!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
22 thg 3, 2017
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100+

App APKs

Cat Trap GAME

Don't let the Cat escape! Try to trap cat by clicking the box to gray them.
Drag the mouse and let Cat to eat then you will get one bonus move.
Catch mouse from the block and use it later to trap the Cat.
Don't let the Cat eat Fish then Cat will get bonus move.
Đọc thêm