Tốc độ và sự đơn giản của Chrome, tại trên thiết bị Android của bạn trong phiên bản beta.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Cập nhật
22 thg 5, 2024
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
50.000.000+

App APKs

Chrome Beta APP

Chào mừng bạn đến Chrome Beta cho Android!

• Xem trước các tính năng mới nhất: Hãy thử các tính năng mới nhất. (Đôi khi những có thể là một chút thô xung quanh các cạnh.)
• Cung cấp phản hồi sớm: Cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ và giúp làm cho Chrome cho Android một trình duyệt tốt hơn.

Bạn có thể cài đặt Chrome Beta cùng với phiên bản hiện tại của Chrome dành cho Android.
Đọc thêm