App cung cấp cho tất cả các bản cập nhật ngay lập tức bao gồm dế dế điểm số sống

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
26 thg 9, 2015
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

CricInstant APP

Ứng dụng Cricinstant cung cấp tất cả các thông tin liên quan ngay lập tức dế sống.

Các tính năng ứng dụng:

1. Cung cấp các trận đấu gần đây.
2. Cung cấp trực Bảng điểm và Bình luận.
3. Cung cấp Điểm cập nhật cụ thể cho một nhóm được lựa chọn.
4. Cung cấp hàng loạt dế upcomming.
Đọc thêm