Bay vào không gian điều khiển và tiêu diệt kẻ thù!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
25 thg 11, 2016
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
5.000+

App APKs

Cybershot GAME

Thông qua siêu không với tàu của bạn và tiêu diệt tất cả kẻ thù của bạn gặp phải!

Kẻ thù là các loại khác nhau và cố gắng để làm gián đoạn chuyến đi của bạn cản trở bạn với bức ảnh của họ, thúc đẩy sức mạnh-up để làm cho họ tất cả biến mất ngay lập tức!
Đọc thêm