Ứng dụng Dayforce Powerpay Self Service cho phép bạn truy cập thông tin cá nhân và thanh toán

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
18 thg 4, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

Dayforce Powerpay Self Service APP

Cần truy cập vào cuộc sống công việc của bạn từ bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào? Dịch vụ tự phục vụ nhân viên của Dayforce Powerpay đưa bạn vào vị trí lái xe với trải nghiệm di động trực quan, hấp dẫn để truy cập chi tiết thanh toán và thông tin cá nhân mới nhất của bạn chỉ bằng một cú chạm tay.


Với tư cách là nhân viên, việc có thể truy cập thông tin cá nhân và thanh toán của bạn một cách hiệu quả là rất quan trọng để đảm bảo bạn được thanh toán chính xác và đúng hạn. Từ việc kiểm tra thu nhập của bạn, đến tải xuống biểu mẫu thuế cuối năm và xem thông tin cá nhân của bạn, Powerpay đặt toàn quyền kiểm soát các tác vụ này trong lòng bàn tay của bạn với quyền truy cập tức thì bằng Touch ID hoặc Face ID. Xem cách truy cập di động Tự phục vụ của Powerpay có thể cải thiện cuộc sống công việc bằng cách cung cấp quyền truy cập an toàn, khi đang di chuyển vào thông tin của bạn để bạn có thể truy cập thông tin và tiết kiệm thời gian một cách thuận tiện.


Dayforce Powerpay giúp ngày trả lương trở nên dễ dàng hơn bằng cách giúp doanh nghiệp nhỏ tuân thủ các quy định của liên bang và tỉnh của Canada đồng thời giúp đảm bảo nhân viên được trả lương chính xác, đúng hạn và từ bất cứ đâu. Powerpay được hơn 47.000 chủ doanh nghiệp nhỏ ở Canada tin tưởng. Xin lưu ý: Quyền truy cập di động Powerpay dành cho nhân viên tự phục vụ chỉ dành cho khách hàng của Dayforce Powerpay. Nếu bạn là nhân viên của khách hàng Powerpay, vui lòng kiểm tra với chủ lao động của bạn trước khi tải xuống ứng dụng để xem họ đã kích hoạt tùy chọn di động chưa.
Đọc thêm