Làm điều gì đó tốt ngày hôm nay!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
29 thg 10, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000+

App APKs

Deed App APP

Chứng thư là một nền tảng cho đi và tình nguyện tại nơi làm việc đặt con người lên hàng đầu, vì trải nghiệm người dùng không nên đứng giữa bạn và việc làm tốt.

Chúng tôi giúp tác động xã hội và các nhóm DEIB thúc đẩy kết nối con người thực sự bằng cách trao quyền cho nhân viên hỗ trợ các mục đích mà họ quan tâm trực tiếp và trực tuyến.

Được hỗ trợ bởi PayPal, các đối tác Fortune 500 của chúng tôi cung cấp cho hơn 2 triệu tổ chức phi lợi nhuận một cách dễ dàng.
Đọc thêm