[DEPRECATED] SNS 자동응답 봇 (개발 중단) APK

[DEPRECATED] SNS 자동응답 봇 (개발 중단)

1.2.0

Tải về [DEPRECATED] SNS 자동응답 봇 (개발 중단) APK cho Android - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

qr

Phiên bản mới nhất

TênKakaoTalkBotHub APK
Phiên bản1.2.0 (8)
Cập nhật30 th 08, 2020
Nhà phát triển지성빈
IDcom.sungbin.autoreply.bot.three
Lượt cài đặt100+
Thể loạiỨng dụng, Công cụ

Ứng dụng [DEPRECATED] SNS 자동응답 봇 (개발 중단)

It is an application that automatically responds to various messengers. Please use it after reading the detailed explanation!

이 앱은 게발 중단되었습니다.
=> https://github.com/sungbin5304/KakaoTalkBotHub/blob/master/README.md#deprecated 참고


자세한 설명은 깃허브 리드미를 참고해 주세요. (영문, 한글판은 준비중)
링크 : https://github.com/sungbin5304/KakaoTalkBotHub/blob/master/README.md



SNS 자동응답 봇은 오픈소스로 릴리즈 됩니다.
깃허브 : https://github.com/sungbin5304/KakaoTalkBotHub



일부 API들은 미완성이며, 사용하실 수 없습니다.
----
개발자 연락처 :
ji@sungb.in
Đọc thêm