Dev Event - 개발자 행사 알리미 APK

Dev Event - 개발자 행사 알리미

1.0.2

Tải về Dev Event - 개발자 행사 알리미 APK cho Android - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

qr

Phiên bản mới nhất

TênDev Event APK
Phiên bản1.0.2 (7)
Cập nhật07 th 07, 2021
Nhà phát triển지성빈
IDteam.bravepeople.devevent
Lượt cài đặt10+
Thể loạiỨng dụng, Sách và Tài liệu tham khảo

Ứng dụng Dev Event - 개발자 행사 알리미

🎉🎈 Announcing developer {webinar, conference, hackathon} events.

🎉🎈 개발자 {웨비나, 컨퍼런스, 해커톤} 행사를 알려드립니다.

https://github.com/brave-people/Dev-Event 의 안드로이드 앱 버전 입니다.
모든 정보는 위 사이트에서 가져옵니다.


- 오프라인 모드 지원
- 이벤트 즐겨찾기 지원


엡 UI 제작에 베타 기술(jetpack compose)을 사용하여 UI 퍼포먼스가 저하될 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
ji@sungb.in
Đọc thêm