Sao chép và chạy nhiều tài khoản của cùng một ứng dụng cùng một lúc!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Cập nhật
22 thg 2, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Dual Apps APP

Sao chép và chạy đồng thời nhiều tài khoản của cùng một ứng dụng (Ứng dụng xã hội và trò chơi)

Không gian riêng tư & chức năng sao chép ứng dụng
* Nhân bản ứng dụng, Ứng dụng kép không cài đặt thêm ứng dụng trong thiết bị của bạn để giúp thiết bị của bạn chạy trơn tru.
* Ứng dụng kép cung cấp sự riêng tư, không để lại dấu vết trong hệ thống điện thoại. Nó có thể làm cho tài khoản riêng tư của bạn bị ẩn và người khác không thể nhìn thấy, vì vậy bảo mật dữ liệu của bạn được đảm bảo và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ.
Giữ nhiều tài khoản xã hội đăng nhập đồng thời
* Tạo tài khoản cá nhân và tài khoản công việc của bạn trực tuyến, và bạn có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc một cách dễ dàng.
* Xã hội, trò chơi và các ứng dụng khác có thể đăng nhập vào tài khoản thứ hai trong ứng dụng kép. Việc nhận thông tin tài khoản khác nhau và dữ liệu trong tài khoản không can thiệp lẫn nhau.
* Hai tài khoản trực tuyến cùng một lúc, dễ dàng chuyển đổi giữa hai tài khoản và mỗi thông tin tài khoản được quản lý độc lập.

Bảo vệ thông tin ứng dụng mở gấp đôi
* Ứng dụng kép có thể ẩn thông báo tin nhắn ứng dụng mở hai lần, người dùng có thể chọn "Hiển thị thông báo ứng dụng ẩn" "Không hiển thị thông báo ứng dụng ẩn" và "Thông báo hiển thị số lượng thông báo cho ứng dụng ẩn"
* Không được hiển thị trong menu chuyển đổi ứng dụng (Ứng dụng đã mở đã bị ẩn khỏi gần đây, bạn có chắc chắn muốn hiển thị chúng gần đây)
Đọc thêm