www.emut.be trong một ứng dụng!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
17 thg 2, 2020
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

e-Mut APP

Theo dõi các khoản bồi hoàn của bạn từ quỹ bảo hiểm sức khỏe Solidaris một cách nhanh chóng với ứng dụng e-Mut.

Ứng dụng này chỉ có thể được sử dụng bởi các thành viên của quỹ bảo hiểm y tế Solidaris ở một trong các tỉnh sau: Antwerp, Limburg, East Flanders hoặc West Flanders.

Bạn là thành viên của Solidaris Brabant hay Solidaris Wallonie? Sau đó, sử dụng ứng dụng cụ thể từ:
- Solidaris Brabant (https://play.google.com/store/apps/details?id=be.fmsb.emutmobile&hl=vi&gl=US)
- Solidaris Wallonie (https://play.google.com/store/apps/details?id=be.emut&hl=vi&gl=US)

Ứng dụng e-Mut là một cách nhanh chóng để xem lại tiền hoàn lại của bạn.

Bạn có muốn có nhiều lựa chọn hơn không? Sau đó, sử dụng e-Mut Online và tận dụng nhiều chức năng bổ sung:
- Theo dõi lợi ích của bạn từ khi nộp đơn đến khi thanh toán.
- Sử dụng Thẻ bảo hiểm Châu Âu kỹ thuật số (EHIC) của bạn.
- Đọc tin nhắn và tài liệu của bạn.

Truy cập www.solidaris.be/e-mut và sử dụng e-Mut Online
Đọc thêm