Xem Mag 1.0 + từ Mỹ và Mag 4.5 + động đất từ khắp nơi trên thế giới.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
4 thg 6, 2020
Nhà phát triển
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Earthquake Alert APP

Xem Magnitude 1.0 trở lên từ Hoa Kỳ và Magnitude 4.5+ động đất từ ​​khắp nơi trên thế giới.

Tính năng, đặc điểm
- Tab giữa bản đồ và danh sách
- trận động đất mới nhất trong thế giới.
- Lọc những gì bạn thấy
- Nhấn vào để xem trận động đất trên bản đồ
- Bản đồ cho thấy độ lớn
- Xem thông tin chi tiết trên trang web của USGS
- Cảnh báo và Push Notification!
  - Tải App Alerter để được thông báo nhiều hơn nữa!
- Truyền hình vệ tinh Giao diện bản đồ
- Chia sẻ lên phương tiện truyền thông xã hội
- Báo cáo nếu bạn cảm thấy nó để USGS
- Chọn những gì bạn muốn tải
Đọc thêm