Dễ dàng Launcher - hào phóng, đẹp ứng dụng máy tính để bàn đơn giản

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
20 thg 1, 2018
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000+

App APKs

Easy Launcher APP

Easy Launcher - generous, beautiful simple desktop app

Android native desktop experience
Comparable to the native Android launcher

2. Apply quick search
The first letter quickly match the name of the application

3. Highlight the first letter related applications
When browsing the app, highlight the first letter app name
Đọc thêm