EasyPay là Hệ thống thanh toán trực tuyến.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
29 thg 3, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000+

EasyPay APP

EasyPay là hệ thống thanh toán trực tuyến hỗ trợ chuyển tiền trực tuyến và phục vụ như một giải pháp thay thế điện tử cho các phương thức giấy truyền thống như séc và lệnh chuyển tiền. Công ty hoạt động như một bộ xử lý thanh toán cho các nhà cung cấp trực tuyến, trang web đấu giá và nhiều người dùng thương mại khác, công ty tính phí để đổi lấy các lợi ích như giao dịch bằng một cú nhấp chuột và bộ nhớ mật khẩu.
EasyPay duy trì như một dịch vụ cho khách hàng của mình. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc bất kỳ (các) dịch vụ hiện tại hoặc tương lai nào do Công ty cung cấp cho bạn (gọi chung là "Dịch vụ") theo thỏa thuận dịch vụ hiện hành ("(các) Thỏa thuận dịch vụ"), bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Điều khoản sử dụng này và bất kỳ quy tắc, quy định, chính sách và thủ tục hoạt động nào có thể được sửa đổi theo thời gian trên Trang web (gọi chung là "Điều khoản"). Điều khoản chi phối quyền truy cập và sử dụng của bạn đối với Trang web, Dịch vụ và bất kỳ thông tin, sản phẩm, phần mềm và/hoặc tính năng nào được cung cấp cho bạn. Nếu bạn đang sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ thay mặt cho chủ lao động của mình, bạn tuyên bố rằng bạn được ủy quyền để chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho chủ lao động của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm Điều khoản nào, EasyPay có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn theo hợp đồng, luật pháp và công bằng đối với những vi phạm đó. Điều khoản áp dụng cho tất cả các lượt truy cập vào Trang web và việc sử dụng Dịch vụ, cả hiện tại và trong tương lai. BẤT KỲ VI PHẠM NÀO ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ THỂ DẪN ĐẾN VIỆC TẠM NGỪNG HOẶC CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN, CÁC DỊCH VỤ HOẶC HÀNH ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC PHÉP THEO THỎA THUẬN DỊCH VỤ CÔNG TY HIỆN HÀNH.
Đọc thêm