eClassroom hoặc Mobile Classroom là một lớp học trực tuyến dành cho sinh viên và giáo viên.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
24 thg 3, 2020
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
500+

App APKs

eClassroom: Mobile Classroom N APP

eClassroom, còn được gọi là Lớp học di động là một nền tảng cho sinh viên Nigeria. Bạn sẽ tìm thấy một nguồn cung cấp bài học ngày càng mở rộng cả Giáo trình Anh và Nigeria, bảng tính, bài ôn tập và bài thi trước đây.
Đọc thêm