Đây là chủ đề thanh bên yêu thích của bạn.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
27 thg 7, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000+

EdgeUI For KLWP APP

- Video hướng dẫn cài đặt
https://www.youtube.com/watch?v=Be1u4xIF440

- Vui lòng tham gia máy chủ bất hòa nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào
https://discord.gg/SWaH6jBjCU

** Đây không phải là một ứng dụng độc lập **
Nếu bạn không có các ứng dụng sau, vui lòng cài đặt các ứng dụng sau trước:
- KLWP
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kustom.wallpaper
- Trình khởi chạy Nova
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher

Cài đặt
(0. Cài đặt KLWP và Nova Launcher)
1. Mở ứng dụng.
2. Trong menu, chọn Widgets và chủ đề sẽ được hiển thị.
3. Nhấp và chuyển đến KLWP.
4. Sau khi mẫu được tải, hãy nhấn vào biểu tượng "Lưu" để áp dụng mẫu rồi đặt KLWP làm hình nền của bạn.

Để ý
- Các thiết bị máy tính bảng đều không được hỗ trợ.
- Chế độ phong cảnh không được hỗ trợ.
- Số trang màn hình cần bằng hoặc nhiều hơn 2 trang.
Đọc thêm