Ứng dụng này - vé cho đường sắt trong điện thoại thông minh.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Cập nhật
20 thg 2, 2024
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Egyptian National Railways APP

Người dùng ứng dụng có thể mua vé điện tử cho đường sắt, vé có thể được đọc bằng điện tử bằng cổng điện tử và xuất trình để bộ điều khiển xác nhận.

Để sử dụng ứng dụng, người dùng nên:

Cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động của bạn;
Thực hiện các hành động cần thiết để đăng ký trong ứng dụng (không được phép sử dụng ứng dụng bởi người dùng chưa đăng ký).
Việc thanh toán vé vận chuyển được thực hiện bằng phương tiện thanh toán điện tử (thẻ thanh toán) và các phương thức thanh toán trực tuyến hợp pháp khác. Thanh toán được thực hiện tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn PCI DSS.
Đọc thêm