Bàn phím Emoji với các phím lớn, biểu tượng cảm xúc mới nhất và nhiều tùy chọn tùy chỉnh

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
25 thg 11, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Emoji Keyboard APP

✓ Điều chỉnh kích thước phím
✓ Lựa chọn phông chữ bàn phím
✓ Bao gồm "Bảng tạm"
✓ Cơ chế “Hoàn tác”/”Làm lại”
✓ Mũi tên điều hướng
✓ Điều chỉnh kích thước và khoảng cách của màn hình biểu tượng cảm xúc
✓ Rất nhiều chủ đề
✓ Âm thanh gõ
✓ Ảnh cá nhân làm nền bàn phím (Người dùng cao cấp)
✓ Thay đổi âm thanh gõ và độ rung
✓ Chọn hàng trên và dưới yêu thích của bàn phím
✓ Cài đặt từ điển
✓ Cài đặt gõ và hiển thị
✓ Biểu tượng cảm xúc mới nhất

● Vuốt phím cách từ bên này sang bên kia để chuyển đổi giữa các ngôn ngữ.
● Nhấn và giữ phím "Enter" để vào cài đặt bàn phím Biểu tượng cảm xúc.
● Nhấn và giữ phím bất kỳ để có thêm ký tự.
Đọc thêm