Nhập lời nói, hình ảnh hoặc văn bản và nhận được một bản dịch trong văn bản.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
14 thg 6, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000.000+

App APKs

English Spanish Translator APP

Dịch văn bản tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh. Có ba tính năng có thể giúp bạn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha. Đầu tiên là dịch văn bản, thứ hai là dịch từ lời nói sang văn bản. Thứ ba là dịch từ văn bản của hình ảnh.
Đọc thêm