Hệ thống chấm công sinh trắc học (Secugen) cho Phòng Giáo dục Trường học. , Punjab

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
22 thg 3, 2021
Lượt cài đặt
50.000+

App APKs

Ứng dụng ePunjab Staff Attendance

This app is developed by Mis Wing, Department Of School Education(Punjab) to bring transparency and digitalise the attendance system. The app allows the user to mark their attendance. The app also enables the user to view their attendance reports in the reports section of the app. Any grievances or suggestions regarding the app can be mailed to epunjab.apps@gmail.com
Đọc thêm