Fake Call: Prank Friends Phone APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt Fake Call: Prank Friends Phone APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Fake Call: Prank Friends Phone.apk vào LDPlayer.

Cài đặt Fake Call: Prank Friends Phone APK trên Android

  1. Nhấn vào Fake Call: Prank Friends Phone.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm