Đài phát thanh web Feba là một đài phát thanh Phúc âm phi giáo phái với niềm đam mê.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
8 thg 3, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10+

Feba Friends APP

Đài phát thanh web Feba là đài phát thanh Phúc âm phi giáo phái với niềm đam mê và sứ mệnh phát sóng Hy vọng. Chúng tôi đang giải quyết các vấn đề của cá nhân, thanh niên, phụ nữ, gia đình và cộng đồng và xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy với khán giả. Chúng tôi đang giải quyết các vấn đề xã hội khác nhau và hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cứu trợ thiên tai, phát triển kinh tế và tinh thần. Chúng tôi đang chia sẻ tình yêu của Chúa ở những vùng xa xôi hẻo lánh cũng như ở những khán giả thành thị và cao cấp nhất để thu hẹp khoảng cách giữa các cộng đồng khác nhau. Các chương trình của chúng tôi được phát sóng qua Sóng ngắn, FM và Internet bằng ngôn ngữ trái tim của thính giả. Chúng tôi đang cố gắng tiếp cận những khu vực chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận nhất bằng Lời Chúa không thay đổi thông qua các chương trình phát sóng của chúng tôi.
Đọc thêm