Ứng dụng này cho phép bạn sử dụng các tính năng khi kết nối với thiết bị Galaxy Buds Live.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Cập nhật
7 thg 8, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Galaxy Buds Live Manager APP

Galaxy Buds Live Manager cho phép bạn sử dụng các tính năng như cài đặt thiết bị và xem trạng thái khi được kết nối với thiết bị Galaxy Buds Live.

Ứng dụng này không hoạt động một mình vì đây là một thành phần của ứng dụng Galaxy Wearable.

Ứng dụng Galaxy Wearable trước tiên phải được cài đặt để ứng dụng Galaxy Buds Live Manager hoạt động bình thường.

※ Vui lòng cho phép các quyền của Galaxy Buds Live Manager trong Cài đặt Android để sử dụng tất cả các tính năng trong Android 6.0 trở lên.
Cài đặt> Ứng dụng> Galaxy Buds Live Manager> Quyền


※ Thông tin quyền truy cập
Các quyền sau đây là bắt buộc đối với dịch vụ ứng dụng. Đối với các quyền tùy chọn, chức năng mặc định của dịch vụ được bật nhưng không được phép.

[Quyền được yêu cầu]
- Điện thoại: Mục đích kiểm tra thông tin cập nhật phiên bản của máy
- Không gian lưu trữ: Mục đích lưu trữ nhạc ở bộ nhớ ngoài để sử dụng chức năng truyền tải nhạc
- Lịch trình: Mục đích kiểm tra nội dung lịch trình để sử dụng chức năng thông báo bằng giọng nói
- Liên hệ: Mục đích kiểm tra thông tin liên lạc khi nhận cuộc gọi để sử dụng chức năng thông báo bằng giọng nói
- SMS: Mục đích để xác nhận nội dung SMS cho thông báo bằng giọng nói

[Quyền tùy chọn]
-Không có

Nếu phiên bản phần mềm hệ thống của bạn thấp hơn Android 6.0, vui lòng cập nhật phần mềm để định cấu hình quyền Ứng dụng.
Các quyền được phép trước đây có thể được đặt lại trên menu Ứng dụng trong cài đặt thiết bị sau khi cập nhật phần mềm.
Đọc thêm