The Way thông minh nhất để có được một Ride

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
11 thg 6, 2024
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
500.000+

App APKs

gg APP

gg là cách cuối cùng để bạn có được chuyến đi và phương tiện di chuyển đáng tin cậy ở Nga, Georgia và Armenia. Yêu cầu một chuyến đi với một nút bấm và đối tác sẽ đón bạn trong vòng 5 phút. Vào cuối chuyến đi, bạn có thể đánh giá nó và giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

gg là một giải pháp mới cho các vấn đề cũ.

Có một câu hỏi? Liên lạc với chúng tôi tại support@team.gg

Tìm chúng tôi trên Facebook
https://www.facebook.com/ggRus/
https://www.facebook.com/ggTaxi/
https://www.facebook.com/ggGeorgia-955291557876258/
Đọc thêm