Gói này là dành cho GO LauncherEX hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Ả Rập.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
14 thg 8, 2013
Nhà phát triển
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

GO Launcher Arabic language APP

Một plug-in ngôn ngữ cho GO LauncherEX.
Gói này là dành cho GO LauncherEX hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Ả Rập.
Cài đặt nó và thay đổi ngôn ngữ hệ thống.
Bản dịch sẽ được cập nhật sớm, xin vui lòng quay lại. Nhờ
Nếu bạn muốn gia nhập đội ngũ dịch thuật của chúng tôi. Nhấp http://crowdin.net/project/golauncher và đăng nhập
Đọc thêm