Đơn Báo cáo Dịch vụ Hiện trường cho Nhân Chứng Giê-hô-va.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
5 thg 12, 2020
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
500+

App APKs

Go Ministers Serviço de Campo APP

Các Bộ trưởng! nó cung cấp các công cụ hỗ trợ việc quản lý các hoạt động của Cơ đốc nhân, chẳng hạn như dịch vụ thực địa, các chuyến thăm trở lại và nghiên cứu Kinh thánh.

Ứng dụng này không phải là vì lợi nhuận.

Đây không phải là ứng dụng chính thức của Nhân Chứng Giê-hô-va.
Đọc thêm