Google App Settings APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

💻 Cài đặt Google App Settings APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Google App Settings.apk vào LDPlayer.

📱 Cài đặt Google App Settings APK trên Android

  1. Nhấn vào Google App Settings.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm