Gosu Joseki là đơn giản Go (Baduk, Weiqi) ứng dụng joseki.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
30 thg 1, 2018
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

GOSU Joseki GAME

Gosu Joseki là đơn giản Go (Baduk, Weiqi) ứng dụng joseki có sử dụng một thư viện Joseki Kogo của vệ sinh.

các tính năng:
 - Đã lọc thư viện Joseki Kogo của.
 - So sánh nhiều Joseki trên một tấm.
 - Xuất một dấu hiệu như SGF hoặc hình ảnh.
 - chức năng trò chơi đơn giản.
Đọc thêm