VPN không giới hạn, Trình thay đổi IP, Tải trọng tùy chỉnh, Bảo vệ Wi-Fi

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
3 thg 12, 2022
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

HA Tunnel Plus APP

HA Tunnel Plus sử dụng các giao thức kết nối hiện có như SSH2.0.

Tất cả lưu lượng được tạo ra giữa máy khách và máy chủ được bảo vệ bằng SSH2.0.

Thông qua ứng dụng, bạn có thể tùy chỉnh thời điểm bắt đầu kết nối (chúng tôi gọi là tiêm) với văn bản kết nối đã nhập (tiêu chuẩn HTTP hoặc bất kỳ hình thức nào khác) hoặc thiết lập SNI để thực hiện bắt tay với máy chủ.
Điều này rất hữu ích để vượt qua các hạn chế do nhà cung cấp internet hoặc bất kỳ mạng nào mà bạn đang sử dụng trong quá trình kết nối áp đặt.

Mỗi người dùng được ứng dụng cung cấp một ID được tạo ngẫu nhiên để kết nối với máy chủ.

Bạn có thể nhập và xuất cài đặt phương thức kết nối.
Tệp cấu hình có phần mở rộng .hat, nó là một tệp văn bản được mã hóa chứa tất cả thông tin đã được xác định trước khi xuất ra.

Khi được xuất, bạn có thể đặt thông báo cho người nhập và khóa thông báo đó để cài đặt phương pháp không hiển thị hoặc không thể chỉnh sửa.

Có thể lưu lượng bất kỳ giao thức kết nối TCP, UDP, ICMP, IGMP.
Đọc thêm