HealthForYou - luôn năng động, khỏe mạnh và kết nối

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
29 thg 12, 2023
Nhà phát triển
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

HealthForYou APP

HealthForYou là ứng dụng theo dõi tập thể dục của bạn cho phép bạn sử dụng các chức năng của thiết bị đeo để theo dõi hoạt động của mình. Với chức năng cốt lõi của nó để giúp bạn theo dõi các bước của mình và duy trì kết nối, HealthForYou là ứng dụng thiết bị đồng hành hoàn hảo của bạn để đảm bảo bạn luôn hoạt động, khỏe mạnh và được kết nối.

Khu vực hoạt động giúp bạn đảm bảo rằng bạn đi bộ đủ các bước mỗi ngày và cơ thể bạn di chuyển đủ. Bạn cũng có tùy chọn bật cảnh báo điện thoại thông minh cho trình theo dõi hoạt động của mình. Điều này sẽ cung cấp cho bạn các cuộc gọi và thông báo SMS cũng như thông báo từ các dịch vụ nhắn tin của bạn trực tiếp đến trình theo dõi của bạn để bạn có thể duy trì kết nối suốt cả ngày.

Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi:
- Huyết áp
- Nhiệt độ
- Cân nặng
- Lượng nước uống
- Ngủ
- Độ bão hòa oxy

Bằng cách này, ghi chú viết tay về huyết áp hoặc cân nặng tối ưu là một điều của quá khứ.

Ứng dụng HealthForYou - giúp theo dõi sức khỏe của bạn và duy trì kết nối vui vẻ.
Đọc thêm