Cách cài đặt XAPK, APKS, OBB?

Cách cài đặt XAPK, APKS, OBB?

  1. Tải xuống và cài đặt ❤️ APKCombo Installer.
  2. Mở ứng dụng APKCombo Installer
  3. Nhấn vào Install
  4. Chọn các tệp bạn muốn cài đặt: .apk, .obb, .zip, .xapk, .apkm, .apks
  5. Nhấn vào OK
  6. Làm theo các bước trên màn hình.

XAPK, APKS (App Bundle), ZIP (APK+OBB)

APK + OBB

Tải xuống và cài đặt APKCombo Installer

Tải xuống và cài đặt ❤️ APKCombo Installer.

Bật tùy chọn nhà phát triển

Cài đặt » Giới thiệu điện thoại » Nhấn vào Phiên bản MIUI (Nhấn 7 lần để bật tùy chọn nhà phát triển).

Tắt tối ưu hóa MIUI

Bạn cần cài đặt APKCombo Installer

Mở ứng dụng APKCombo Installer » Settings » Open Developer Settings » Tắt tối ưu hóa MIUI » Cài đặt này sẽ có hiệu lực sau khi bạn khởi động lại thiết bị.

Bật Nguồn không xác định

Cài đặt » Thông tin bổ sung » Riêng tư » Bật Nguồn không xác định