Tải về add-on này để cải thiện dự đoán từ trong ngôn ngữ của bạn.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
27 thg 6, 2015
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

HTC Sense Input-ZH APP

Để đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể tận hưởng những lợi ích với HTC Sense Input trong ngôn ngữ mà họ muốn, điện thoại của chúng tôi đến được nạp sẵn một số ngôn ngữ. Nếu bạn muốn là không có, chỉ cần tải về HTC Sense Gói Input Language nơi ngôn ngữ khác có sẵn. [Chú âm / PinYin / Changjie / STROKE]
Đọc thêm