⚡️ Thủ thuật: Cách tăng tốc độ tải APK nhanh nhất

 • Bật tính năng "Parallel Downloading"

  1. Mở ứng dụng Chome
  2. Nhập chrome://flags/#enable-parallel-downloading vào thanh địa chỉ.
   chrome://flags/#enable-parallel-downloading CopyCopied

  3. Bên cạnh "Parallel downloading", hãy nhấp vào Enabled.
  4. Nhấp vào Chạy lại ngay.
 • Cài đặt và bật 1.1.1.1 WARP+ VPN

  1. Tải xuống và cài đặt WARP+ VPN

   Android

   Windows & Linux

  2. Làm theo các bước trên màn hình