Iriun 4K Webcam for PC and Mac APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt Iriun 4K Webcam for PC and Mac APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Iriun 4K Webcam for PC and Mac.apk vào LDPlayer.

Cài đặt Iriun 4K Webcam for PC and Mac APK trên Android

  1. Nhấn vào Iriun 4K Webcam for PC and Mac.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm