Ứng dụng chính thức của Từ điển tiếng Indonesia lớn, Phiên bản thứ sáu (KBBI VI)

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
23 thg 11, 2023
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000.000+

App APKs

Kamus Besar Bahasa Indonesia APP

Ứng dụng này là ứng dụng ngoại tuyến chính thức của Cơ quan Phát triển và Phát triển Ngôn ngữ, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ để tìm kiếm các từ, cụm từ và cách diễn đạt trong Từ điển Tiếng Indonesia Lớn, Phiên bản thứ sáu (KBBI VI).
Đọc thêm