Cân thành phần như muối, đường, bột, hạt tiêu và những người khác.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
25 thg 1, 2014
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Ứng dụng Kitchen Scale

Determine weight of ingredient like salt, sugar, powdered sugar, flour, rice, pepper, gold, silver.
Just set weight and fill up white circle on the display. Notice the white circle gets bigger or smaller depending on the ingredient or the weight you entered. It's just a guesstimate based on mass and volume
Đọc thêm