Bạn đã sẵn sàng chấp nhận thử thách chưa? Cạnh tranh với bạn bè của bạn

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
25 thg 3, 2022
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
10+

App APKs

Launch The Knife GAME

Bạn đã sẵn sàng chấp nhận thử thách chưa? Ghi càng nhiều điểm càng tốt và mở tất cả các con dao. Cạnh tranh với bạn bè của bạn và dẫn đầu bảng xếp hạng!
Đọc thêm