Tải về LEADER APK cho Android - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

qr

Phiên bản mới nhất

TênLEADER APK
Phiên bản30.2 (295)
Cập nhật18 th 11, 2021
Nhà phát triểnJagadish Musham
IDcom.lic.LICleader1
Lượt cài đặt1.000.000+
Thể loạiỨng dụng, Tài chính

Cập nhật - Tính năng mới

Term bug is fixed in policy record

Ứng dụng LEADER

Đây là một bảo hiểm cao cấp Máy tính để tính toán phí bảo hiểm của chính sách

This is an Insurance Premium Calculator.

* This application is developed for INSURANCE Agents and Development Officers.

Features of the Application

*Calculates the premium.
*Calculates the Returns
*Calculates the Medical Report Details.
*Calculates the Agent Commission.
*Bonus,Loyality Addition & FAB can be editable.
*PDF presentation with surrender and loan
*Plan Mixing
*Plan Combinations
*Business Calculator
Đọc thêm