Thực hành trung gian cho người học tiếng Anh ở cấp độ B1.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
14 thg 2, 2017
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

Learn English Intermediate APP

Intermediate practice for learners of English at B1 level.

Contains:

Listening, Reading, Grammar & Vocabulary topics.
15 audio recordings
8 reading topics, with questions
20 grammar topics, with explanations and questions
10 vocabulary topics, with questions
More than 400 test questions
Scoring system

All explanations and tests are carefully prepared by Exam English, leaders in online language practice.
No internet connection required.
Đọc thêm