Xem tất cả các kênh truyền hình mà không phải chuyển nguồn đầu vào của TV.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Cập nhật
21 thg 12, 2022
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Live Channels APP

Ứng dụng Live Channels dùng để xem Truyền hình trực tiếp. Bạn có thể xem tin tức, thể thao, phim và chương trình truyền hình yêu thích từ các nguồn kênh khác nhau chẳng hạn như bộ dò tích hợp sẵn, bộ dò dựa trên IP và các bộ dò khác. Bạn có thể phát các chương trình này tức thì trên Android TV.
Thông báo quyền:
* Vị trí: Cần thiết để cung cấp hướng dẫn chương trình hoàn chỉnh cho các kênh truyền hình.
* Bộ nhớ: Cần thiết để tải hình ảnh của các kênh truyền hình.
* Danh sách chương trình truyền hình: Cần thiết để hiển thị hướng dẫn chương trình và biểu ngữ kênh.
Đọc thêm