BUH e-learning

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
21 thg 10, 2016
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100+

App APKs

LMS BUH APP

BUH e-learning Thành Phố Hồ Chí Minh
- Login sử dụng hệ thống
- Tham gia học trực tuyến
- Trao đổi thảo luận với sinh viên, giảng viên
- Làm bài tập trực tuyến
Đọc thêm