Lotto Kiosk APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt Lotto Kiosk APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Lotto Kiosk.apk vào LDPlayer.

Cài đặt Lotto Kiosk APK trên Android

  1. Nhấn vào Lotto Kiosk.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm