แอ ป พลิ เค ชั่ น ตรวจ ผล สลาก ฯ ฟรี สำหรับ คน ไทย (Xổ số Thái Lan)

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
6 thg 11, 2022
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
500.000+

App APKs

Lotto Thai (ตรวจผลสลาก) APP

Ứng dụng kiểm tra Xổ số miễn phí cho Xổ số Thái Lan, chỉ cần nhập 6 chữ số và có số liệu thống kê để hỗ trợ.

Đặc trưng :
- Cách dễ dàng để kiểm tra xem bạn có phải là Lucky Guy hay không.

- Bạn có thể tìm kiếm bằng cách chèn 6 chữ số, và chọn khoảng thời gian xem xét mong muốn.

- Đừng bỏ lỡ ngày của lotto với hệ thống thông báo của chúng tôi.

- Thông tin và thống kê của Xổ số Thái Lan.


Cần giúp đỡ? Câu hỏi? Thông báo về Nhóm Sự kiện Bất thường tại mobile@sanookonline.co.th (Chủ đề: LottoThai)

Các ứng dụng như thế này đã khuyến khích chúng tôi với Ứng dụng Đánh giá và Xếp hạng Cảm ơn.
Đọc thêm