Lunascape web browser APK

Lunascape web browser

11.4.3

Một trình duyệt nhanh, an toàn đã được phát triển trong 15 năm.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
8 thg 4, 2022
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

Ứng dụng Lunascape web browser

Lunascape is a safe, fast browser that has been developed in Japan for 15 years. Enjoy the latest features such as ad-blocking, tabbed browsing, and more for free.

- Free Ad Blocker
- Flick Gesture
- Tabbed Browsing with sliding finger
- RSS Reader
- eBook Reader
- Custom User Agents
- Change Theme

Please try it for free!
Đọc thêm